Overeenstemming De Breul over ecologische verbindingen


Het ondertekenen van de overeenkomst door H. Freitag (De Breul) en M. van Kouwen (NZW)

De KSG De Breul wil haar school uitbreiden met een aantal lokalen. Zij wil dat doen op een plek waar nu een barak staat, die vroeger o.a. als schoolcafe werd gebruikt. Op het initiatief van De Breul heeft over de uitbreiding overleg met de locale natuur- en milieuorganisaties plaatsgevonden. Op zich kunnen zij instemmen met de uitbreiding, waarbij dan wel door de De Breul de garantie is gegeven dat zij mee zullen werken om de ecologische verdinding die over hun terrein loopt te verbeteren. Daartoe zullen met name de hekwerken die om het terrein staan zodanig moeten worden aangepast, dat deze ook voor reeŽn en andere soorten geen belemmering meer vormen. Het komende jaar zal een en ander nader gezamenlijk worden uitgewerkt.

Met het wegnemen van de barriŽres die de hekwerken van de school nu voor een aantal dieren vormen wordt een belangrijke stap gezet om de ecologische verbinding die tussen het Kromme Rijngebied en de Utrechtse Heuvelrug loopt en waarvan het terrein van de school een belangrijke schakel vormt verder te optimaliseren.

 

« terug naar het overzicht