Vacatures Stichting Milieuzorg Zeist

Wie wil ons helpen om circulaire economie in Zeist e.o. op de kaart te zetten? 

Werkzaamheden
-volgen van ontwikkelingen en kansen in het werkgebied van de stichting op het gebied van circulaire economie
- in samenspraak met het bestuur acties bedenken en uitvoeren  om bij de gemeente, bedrijven en bewoners het onderwerp meer op de agenda te krijgen
- de stichting vertegenwoordigen in overleggen waarbij aan circulaire economie gerelateerde onderwerpen op de agenda staan
- artikelen mbt dit onderwerp schrijven t.b.v. de website en het nieuwsblad van de stichting

Wij vragen
Een vrijwilliger die:
-ondernemend, initiatiefrijk  en samenwerkingsgericht is;
-affiniteit heeft met gemeenten, bedrijven en ondernemers;
-ervaring heeft met de transitie naar een circulaire economie;
-bij voorkeur technische kennis heeft van grondstoffen en energie;
-affiniteit heeft met natuur en milieu in de regio.

Tijdsbesteding
In gezamenlijk overleg.  


Wie wil ons helpen om ruimtelijke ontwikkelingen in de regio te volgen?  

Werkzaamheden
-volgen van ontwikkelingen en kansen in het werkgebied van de stichting op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling tbv natuur en ecologie
-adviseren over welk standpunt wij innemen t.o.v. bepaalde ontwikkelingen en welke acties de Stichting zou moeten uitvoeren
-samen met het bestuursleden acties bedenken en uitvoeren  wanneer de stichting van mening is dat bepaalde ontwikkelingen ongewenst zijn -
- de stichting vertegenwoordigen in overleggen waarbij ruimtelijk ontwikkelingen besproken  worden (overheid, projectontwikkelaars en particuliere bewoners) om zodoende al vroeg in het planproces gunstig te be´nvloeden voor ecologie en natuur
- artikelen m.b.t. dit onderwerp schrijven t.b.v. de website en het nieuwsblad van de stichting

Wij vragen
Een vrijwilliger die:
-ondernemend, initiatiefrijk  en samenwerkingsgericht is;
-ervaring heeft met ruimtelijke planprocessen;
-kennis heeft van en affiniteit met juridische procedures;
-affiniteit heeft met natuur en milieu in de regio. Tijdsbesteding In gezamenlijk overleg.   
  
Tijdsbesteding
In gezamenlijk overleg.  


Wie wil ons helpen onze website verder te verbeteren en up-to-date te houden?

Werkzaamheden
- Het beheren van de content
- Het samenvatten van onderwerpen als introductie van files die als pdf achter de diverse dossiers hangen
- Door het bestuur nodig bevonden aanpassingen van de website uitvoeren

Wij vragen
Iemand die:
- in staat is de soms complexe onderwerpen kort, duidelijk en begrijpelijk samen te vatten
- een website kan beheren
- bij voorkeur enige affiniteit heeft met natuur en milieu
-  meedenkt met het bestuur over verbetering van onze website en daarvoor ook voorstellen doet
-  tevens meedenkt met het bestuur bij toekomstige ontwikkelingen o.a. met betrekking  tot het digitaliseren van onze infovoorziening vanuit de mogelijkheden van de website

Tijdsbesteding
Er is wat achterstallig onderhoud, zoals het completeren van de introducties en het dateren van bestaande,  maar eenmaal up-to-date zal het beheer gemiddeld niet meer dan een dagdeel per week vragen. Het werk kan vanuit huis gedaan worden op zelf te kiezen tijdstippen.      

« terug naar het overzicht