Lezing 'Groene democraten Zeist'

Op basis historische analyse komt de SMZ tot de conclusie dat vooral in het binnenstedelijk gebied van Zeist toch veel waarden van groen en landschap in de loop van de tijd verloren zijn gegaan, zij het dat ook bepaalde waardevolle gebieden, zoals dat van het Park De Brink, door activiteiten bewoners en de Stichting zijn behouden. Wel liggen er nog vele uitdagingen om aan het groen de gewenste kwaliteitsimpuls te geven, zoals dat ook uit diverse recent door de gemeenteraad vastgestelde beleidsdocumenten naar voren komt. Daarbij gaat het dan in het bijzonder de gemeentelijke Structuurvisie 'Zeist schrijf je met een Q', het groenstructuurplan 'Zeist (voor) Groen' en het 'Landschapsontwikkelingsplan 'Kromme Rijngebied +'). Van groot belang is dan dat Zeist zich in ieder geval in de toekomst ook aan de in die plannen aangegeven kaders en spelregels houdt.Documenten:
(Hoe) houden we Zeist groen?

« terug naar het overzicht