Nationaal Waterplan

De inzet van het Nationaal Waterplan is om Nederland ook vanuit het gezichtspunt van de klimaatverandering klaar voor de toekomst te maken. In het plan is dan ook nadrukkelijk rekening gehouden met het advies van de Deltacommissie. Verder heeft in het plan een implementatie plaatsgevoden van de KRW. Dat geschiedt dan nader aan de hand van de in Nederland relevante waterstroomgebieden, zoals de Rijn en de Schelde. Door de SMZ is een uitgebreide reactie op het Nationale Waterplan ingediend en met name op de ambitie om de waterkwaliteit te verbeteren, waarbij o.i. toch wat hoger zou moeten worden ingezet.Documenten:
Inspraakreactie SMZ op Nationaal Waterplan

« terug naar het overzicht