Provinciaal Waterplan

Het provinciaal Waterplan is een gedegen plan, waarin op heldere wijze de doelen vanuit zowel waterkwantiteit als waterkwaliteit zijn uiteengezet. Wel is de SMZ van mening dat bij de doelen voor de waterkwaliteit, ook gezien de opgaven die er voor verschillende waterlichamen liggen, hoger zouden moeten worden gesteld. Ook vraagt zijn met name bijzondere aandacht voro de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Documenten:
Inspraakreactie SMZ op Provinciaal Waterplan

« terug naar het overzicht