Waterbeheerplan HDSR 'Water Voorop'

Met het Waterbeheerplan 'Water Voorop' beoogt de HDSR het watersysteem binnen haar beheersgebied toekomstvast te maken. Zo zijn er niet alleen vele projecten opgenomen om het watersysteem binnen het beheersgebied robuuster te maken, ook met het oog op de klimaatverandering, maar ook om de waterkwaliteit te verbeteren. Wel is de SMZ van mening dat met name bij de laatste toch van een hoger ambitieniveau zou moeten worden uitgegaan. Verder vraagt zij bijzondere aandacht om de ecohydrolgische gradient, zoals deze van oorsprong tussen de Utrechtse Heuvelrug en de lager gelegen aangrenzende gebieden, zoals het Kromme Rijngebied, de Gelderse Vallei en het Noorderpark/Vechtplassengebied, aanwezig is te herstellen, o.a. door niet meer grondwater te onttrekken, dan dat er jaarlijks via het regenwater aan wordt toegevoegd. Daardoor krijgen allerlei aan kwel gebonden planten daar weer een kans.

Documenten:
Inpsraakreactie SMZ Waterbeheerplan Water Voorop

« terug naar het overzicht