Milieubeleidsplan Milieu op de Kaart

Alhoewel het Milieubeleidsplan 'Milieu op de kaart' al weer wat ouder is, werpt het wel zijn vruchten af. Bij bepaalde bouwprojecten, zoals het gemeentehuis, wordt uitgegaan van een GPR-Gebouw van 8, waarmede de gemeente het goede voorbeeld geeft. Daarnaast is door Zeist inmiddels een 'Programma Duurzaam Zeist' opgesteld, waarin zij aan duurzaamheid een impuls wil geven, o.a. door de projecten die uit de wijken voortkomen, te ondersteunen.

Documenten:
Inpsraakreactie SMZ op het Milieubeleidsplan

« terug naar het overzicht