Watergebiedsplan Groenraven-Oost Maartensdijk

Speciaal voor het opstellen van het 'Watergebiedsplan Groenraven-Oost Maartensdijk' is een intensief interactief traject gevoerd, waarbij niet alleen een aantal veldbezoeken werd gebracht, maar ook de maatregelen per gebied met betrokkenen werden besproken. Uiteindelijk is er een plan uitgekomen, dat ook door de natuur- en milieuorganisaties op hoofdlijnen wordt gedragen.

Documenten:
Inpsraakreactie SMZ op Watergebiedsplan Groenraven-Oost Maartensdijk

« terug naar het overzicht