Bouw Buurtschap in het Sanatoriumbos

Het project van de bouw van een Buurtschap in het Sanatoriumbos maakt deel uit van het programma: 'Hart van de Heuvelrug'. Met dat programma wil men de ecologische relaties op de Utrechtse Heuvelrug verbeteren. De bouw van het buurtschap maakt dan deel uit van het zogenaamde zorgcluster, waarbij in het Santoriumbos een Buurtschap wordt gebouwd met een belangrijk zorgcluster voor 100 bewoners van Dennendal, op de Sterrenberg 440 nieuwe woningen en Dennendal dan wordt teruggegeven aan de natuur.

Alhoewel het natuurlijk mooi is dat met het programma: 'Hart van de Heuvelrug' de ecologische relaties op de Utrechtse Heuvelrug worden hersteld, o.a. door de aanleg van een aantal ecoducten over de A-28 en ook N-237, is de SMZ van mening, dat dat herstel dan niet ten koste mag gaan van bestaande waardevolle natuurgebieden. Het Sanatoriumbos vormt in het binnenstedelijke gebied een belangrijke natuurkern en deze zou dan ook in zijn geheel moeten worden behouden. Ook is het bos aangewezen als een van de gemeentelijke groene monumenten, aangezien het vroeger deel uitmaakte van de jachtbossen (warande) van het landgoed Vollenhove.

Teneinde te voorkomen dat een aanzienlijke oppervlakte van het bos (ongeveer 3.5 ha) verloren gaat heeft de SMZ zowel tegen de door de gemeente op basis van een art. 19 verleende vrijstelling, als ook het recent door de raad vastgestelde bestemmingsplan Buurtschap Sanatoriumbos beroep bij de Raad van State aangetekend.Documenten:
Hoger beroep SMZ art. 19 Buurtschap Sanatoriumbos
Beroepschrift SMZ Bestemmingsplan Sanatoriumbos

« terug naar het overzicht