Kerckebosch

 

In de gemeenteraad van januari 2009 zijn het Masterplan en het bijbehorende bestemmingsplan aan de orde gesteld. Daarbij is door de Stichting nogmaals aandacht gevraagd voor de noodzakelijke boscompensatie, alsook maatregelen om effecten op de omgeving (o.a. lichtvervuiling) zoveel mogelijk te voorkomen. Duidelijk is wel dat er zon 1250 woningen gebouwd zullen worden waarvan 702 vervanging van de bestaande en 448 nieuwe woningen. De Stichting vindt dat aantal nog steeds te hoog, wil men denatuur die thans in het gebied aanwezig is ook daadwerkelijk een kans op ontwikkeling bieden. Verder wil men aan het uiteinde van de scheggen, dus aan de zijde van het bos- en heidegebied Heidestein, een aantal woontorens met hoogte twee en dertig meter bouwen. Vanwege hun uitstraling naar het aangrenzende natuurgebied dat deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur heeft de Stichting er dan ook voor gepleit deze torens juist meer nabij het huidige winkelcentrum te realiseren.

Teneinde een vergaande aantasting van het bos te voorkomen is tegen het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Hoge Dennen Kerckebosch door o.a. de SMZ beroep bij de Raad van State aangetekend. De behandeling van de beroepen heeft inmiddels plaatsgevonden en daarbij zijn zij grotendeels ongegrond verklaard. Alleen heeft de Raad van State goedkeuring onthouden aan de bouw van de woontoren in scheg 2, dus in de hoek bij Woudschoten, aangezien de planregeling onvoldoende waarborg bood dat er door lichtuitstraling toch geen significante aantasting van de EHS zou optreden.Documenten:
Beroepschrift SMZ bestemmingsplan Hoge Dennen Kerckebosch
Bezwaarschrift SMZ bomenkap fase 1 Kerckebosch

« terug naar het overzicht