Stationsgebied Driebergen Zeist

De in het Projectplan voor het Stationsgebied Driebergen-Zeist beoogde ruimtelijke ontwikkelingen betekenen een relatief grote aanslag op de daar aanwezige landgoederen die het gehele stationsgebied omgeven. Van de ontwikkeling tot een echt 'landgoedstation' is dan ook volgens de SMZ niet langer sprake. Teneinde de ontwikkelingen meer in balans te brengen met aanwezige waarden zijn dan ook door de SMZ uitgebreide zienswijzen op de ontwerp-bestemmingsplannen van zowel de gemeente Zeist als Utrechtse Heuvelrug ingediend. Aangezien die zienswijzen niet tot nauwelijks tot een bijstelling van de plannen heeft geleid, althans wat betreft het ruimtebeslag, is besloten tegen beide bestemmingsplannen beroep bij de Raad van State aan te tekenen.


Documenten:
Zienswijze SMZ op ontwerp-bestemmingsplan Station Driebergen-Zeist (gemeente Zeist)
Zienswijze SMZ op ontwerp-bestemmingsplan Stationsgebied Driebergen-Zeist (gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Beroepschrft SMZ en WNZW inzake bestemmingsplan Stationsgebied Driebergen-Zeist (gemeente Zeist)
Beroepschrift SMZ, WNZW en THW inzage bestemmingsplan Stationsgebied Driebergen-Zeist (gemeente Utrechtse Heuvelrug)

« terug naar het overzicht