Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie

In de Structuurvisie wordt het accent verlegd van toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanogie. Teneinde dat proces in een goede richting te sturen is de SMZ wel van mening, dat daarbij dan de kwaliteiten die de provincie beoogt ook goed in de Structuurvisie worden geborgd. In die zin is overeenkomstig de op de Sructruurvisie door de Stichting Milieuorg Zeist e.o. ingediende zienswijze nog een aanzienlijk kwaliteitsslag noofdzakelijk. Zo zou o.a. aan de Structuurvisie alsnog een 'Kwaliteitskaart' moeten toegevoegd.

 

 

 

 

 

 

 

 Documenten:
Zienswijze Stichting Milieuzorg Zeist op Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Provincie Utrecht

« terug naar het overzicht