Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013

In het Natuurbeheerplan 2013 zijn o.a. de wijzigingen opgenomen met betrekking tot de EHS zoals de provinciale partners (provincie, NMU, Utrechts Lanschap, LTO) deze zijn overeengekomen in het zogenaamde 'Akkoord van Utrecht'. Gevolg van dat akkoord is dat van de nog resterende opgave voor de EHS van 6000 ha er nog maar 1500 ha zal worden gerealiseerd. Verder komt 3000 ha te liggen in een zogenaamde 'groene contour', dat zijn gebieden die alsnog aan de EHS kunnen worden toegevoegd als daarvoor tenminste externe financiering kan worden gevonden, bijvoorbeeld door 'rood-voor-groen-arangementen'. Tenslotte is 1500 ha uit de EHS gehaald. De SMZ gaat er vooralsnog vanuit dat door de in het 'Akkoord van Utrecht' opgenomen herijking van de EHS de provincie niet langer aan haar biodiversiteitsdoelstellingen kan voldoen en heeft dan ook tegen het Natuurbeheerplan beroep bij de Rechtbank Utrecht ingediend.

Documenten:
Beroepschrift SMZ Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013

« terug naar het overzicht