Bestemmignsplan Austerlitz Zeisterbossen

Het bosgebied waar de uitbreiding is voorzien bestaat uit opgaand bos van grove den en berk. Daarnaast komt er in de struiklaag o.a lijsterbes en vuilboom voor. Juist door de aanwezige structuurvariatie vormt het bos het leefgebied voor tal van soorten. Duidelijk zal zijn dat als hier de uitbreiding van de camping met 70 kampeerplekken en een tweetal groepskampeerterreinen zal plaatsvinden er van het bestaande bos niets zal resteren. Aangezien het bosgebied deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur heeft de SMZ daartegen beroep bij de Raad van State aangetekend.

Documenten:
Beroepschrift SMZ bestemmingsplan Austerlitz Zeisterbossen

« terug naar het overzicht