Rijksnatuurvisie Natuurlijk Verder

Als je de Natuurvisie leest krijg je toch vooral de indruk dat daarin uiteindelijk het medegebruik van de mens van de natuur voorop lijkt te staan. In haar reactie pleit de SMZ er dan ook voor allereerst aan die Natuur een gedegen 'fundament' te geven, dus door alsnog in de Natuurvisie een kaart van het Nationale Natuurnetwerk op te nemen. Teneinde tot het gewenste robuuste Nationale Natuurnetwerk te kunnen komen, dat ook tegen een stootje kan, zouden daarin dan in ieder geval de Natura 2000-gebieden, de Natuurmonumenten, de EHS en uiteraard ook de robuuste ecologische verbindingen moeten worden opgenomen. Verder zou aan de natuur in die gebieden natuurlijk ook een goede wettelijke basisbescherming moeten worden gegeven. Juist ook om binnen het Utrechtse tot een aangesloten Natuurnetwerk te kunnen komen, pleit de SMZ ervoor alsnog een ecoduct over de A1 bij Terschuur aan te leggen, teneinde een kwaliteitsimpuls aan het zogenaamde Valleilint te kunnen geven, dat de Utrechtse Heuvelrug met de Veluwe moet verbinden. Tenslotte pleit zij ervoor aan de Vliegbasis gezien de uitzonderlijk hoge natuurwaarden alsnog de status van Natura 2000 gebied te geven.

Documenten:
Reactie SMZ op Rijksnatuurvsie

« terug naar het overzicht