Bestemmingsplan Landgoed De Reehorst

Het landgoed de Reehorst maakt deel uit van de landgoederenzone van de Stichtse Lustwarande. Als zodanig maak het ook deel uit van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Utrecht. Bovendien maakt het landgoed deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), thans Nationaal Natuurnetwerk Nederland (NNN). De Stichting Milieuzorg Zeist e.o. is dan ook van mening dat het nieuwe kantoorgebouw van de Triodosbank, hoe fraai dat er ook uitziet, een onevenredige aantasting betekent van aanwezige waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie. In die zin heeft zij tegen het door de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug vastgestelde bestemmingsplan Landgoed De Reehorst die de bouw van het nieuwe kantoorgebouw (met een vloeroppervlakte van 12.000 m2) beroep bij de Raad van State aangetekend. Tegelijkertijd heeft de Stichting Milieuzorg Zeist ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend, hetgeen door de Raad van State is gehonoreerd. Bij uitspraak van 18 oktober 2017 is door de Raad van State uitspraak in het beroep in hoofdzaak gedaan, waarbij alle door de Stichting Miliezorg Zeist in haar beroep aangedragen beroepsgronden ongegrond zijn verklaard.


Documenten:
Uitspraak Raad van State voorlopige voorziening Triodosbank
Beroepschrift SMZ inzake Bestemmingsplan en omgevingsvergunning Landgoed Reehorst
Zienswijze SMZ ONtwerp Bestemmingsplan en Omgevingsvergunning Landgoed Reehorst
Uitspraak beroep bestemmingsplan Reehorst

« terug naar het overzicht