Tracebesluit Rijksweg A27 A12

Overeenkomstig het Tracebesluit van de A27 A12 zal de de A27 ter hoogte van het landgoed Amelsiweerd worden verbreed van 10 rijstroken tot 14 rijstroken. Ook zal het Knooppunt Rijnsweerd een Prins Claus Plein-achtige uitstraling krijgen. hetgeen mede ten koste zal gaan van het landgoed Sandwijck. Daarnaast zal ook de A-28 tot aan het wildviaduct 'De Wildsche Hoek' nabij het landgoed Oostbroek worden verbreed, hetgeen ten koste zal gaan van het functioneren van deze cruciale schakel in de hier aanwezige ecologische verbinding tussen het Vechtplassengebied/Noorderpark en het Kromme Rijngebied/Langbroekerweteringgebied. Gezien de met de verbredingen gepaard gaande aantasting van aanwezige waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie heeft de Stichting Milieuzorg Zeist dan ook beroep tegen het besluit van de Minister ingediend.


Documenten:
Beroepschrift SMZ Tracebesluit A27 A12 Rig Utrecht
Zienswijze Stichting Milieuzorg Zeist OTB A27 A12 Ring Utrecht
Ontwerp Tracebesluit A27 A12 Ring Utrecht in beeld

« terug naar het overzicht