Herijking Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie povincie Utrecht 2016

In de Ontwerp-Structuurvisie is o.a. in een uitbreiding van de rode contouren van zowel Den Dolder, als ook Bosch en Duin voorzien. Alhoewel daar in de teksten van Ontwerp-Structuurvisie niet naar wordt verwezen, ontdekte de Stichting Milieuzorg Zeist dat door de bij de Ontwerp-Structuurvisie behorende kaarten te bestuderen. Gezien de gevolgen die een dergelijke uitbreiding met zich mee kan brengen, bijvoorbeeld de bouw van extra aantallen woningen, heeft de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. een uitgebreide zienswijze op de Ontwerp-Structuurvisie ingediend. Net als een aantal andere organisaties in Zeist, zoals de Stichting Beter Zeist, de Belangenvereniging Bosch en Duin en ook die van Den Dolder. Daarbij wordt ook op een aantal andere aspecten ingegaan, met name ook over de relatie van het plan tot de invoering van de nieuwe Omgevingswet zoals deze in 2019 is voorzien. Naast de Stichting Milieuzorg Zeist heeft ook een aantal andere belangenorganisaties een zienswijze tegen de Ontwerp-Structuurvisie ingediend, zoals de Stichting Beter Zeist en ook de beide belangenverenigingen van Bosch en Duin en Den Dolder. Inmiddels heeft de Provinciale Staten per amendement besloten zowel de rode contour bij Den Dolder als ook Bosch en Duin weer terug te leggen naar hun oorspronkelijke positie, dus naar de ligging zoals deze daartoe voor deze gebieden in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 was opgenomen.


Documenten:
Zienswijze Stichting Milieuzorg Zeist e.o. Ontwerp-Structuurvisie provincie Utrecht Herijking 2016

« terug naar het overzicht