Hart van de Heuvelrug

De geplande boscorridor tussen Huis ter Heide en Soesterberg wordt bedreigd door bouwplannen aan de rand (zoals o.a. de bouw van 480 woningen op de Sterrenberg en de aanleg van een autoboulevard op de buitenplaats Oud-Zandbergen), waardoor deze corridor voor bepaalde soorten naar verwachting minder optimaal zal kunnen gaan functioneren. Ondanks deze bedreigingen wordt er naar verwachting begin volgend jaar gestart met de bouw van een ecoduct over de A-28 waar wij natuurlijk ontzettend blij mee zijn.

« terug naar het overzicht