Lezingen over de rijkdom in de achtertuin en waterkwaliteit en waterbeheer in Zeist

Op dinsdag 15 september heeft Frans van Bussel een lezing gegeven over het belang en behoud van de biodiversiteit dichtbij huis onder de titel “Rijkdom in je achtertuin” en op 3 november zal Erik Notenboom een lezing geven over "Waterkwaliteit en Waterbeheer in Zeist. "De lezing op 3 november wordt gehouden in de Ideabibliotheek, Markt 12 in Zeist en begint om 20.00 uur. ... » lees verder


Lezingencyclus 2014

Lezing De Heuvelrug door vlinderogen

Lezing "De Heuvelrug door vlinderogen" door Kars Veling op 8 mei 2014. 
Deze lezing werd gehouden in de mede door de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. georganiseerde lezingencyclus   "Natuur in de buurt". ... » lees verder


Lezingen cyclus 2013

De lezingencyclus 2013 staat in het teken van "Groen dichterbij" .
De lezingen vinden plaats in de Openbare Bibliotheek, Markt 1 te Zeist.
Aanvang 20.00 uur.

Lezing Eetbare tuinen

Op donderdag 19 september 2013 verzorgde Nicole Recourt een lezing over de verandering van een gewone tuin in een eetbare en duurzame tuin. ... » lees verder

Lezing: Klimaat in je achtertuin: groene tuinen, daken en verticale stadstuinen

Op woensdag 24 april 2013 verzorgt Hein van Bohemen een lezing over het probleem van verstening van tuinen en welke maatregelen nodig zijn om de effecten van verstening te voorkomen en te verzachten. ... » lees verder

Lezing: Permacultuur

Op donderdag 28 februari 2013 is in de bibliotheek Zeist onder de titel: 'Tuinen in overvloed' door Fransje de Waard een lezing gehouden over permacultuur in het kader van het thema "Groen dichterbij". Fransje de Waard is een van de belangrijkste pioniers op het gebied van permacultuur in Nederland. In de lezing werd eerst stilgestaan bij gevolgen van de moderne landbouw en daarna uitgebreid stilgestaan bij de kansen die permacultuur biedt om tot een duurzame vorm voor de productie van voedsel te komen.
... » lees verder


Lezingencyclus 2012

Lezing: Solitaire bijen en ecologie

Op donderdag 16 februari (de traditionele Midwinteravond) spreekt Dr. Arie Koster in de bibliotheek over solitaire bijen en ecologie. Dr. Koster was als lector Stedelijke Beplantingen verbonden aan de Hogeschool Van Hall Larenstein en heeft daar thans een emeritaat. Hij is de initiatiefnemer van de uitgebreide website www.bijenhelpdesk.nl. ... » lees verder

Lezing 'Groene democraten Zeist'

Op 21 maart heeft de SMZ op verzoek van de politieke partij Groene Democraten Zeist een lezing gegeven over het groen in Zeist onder de titel: '(Hoe) houden we Zeist groen'. Daarnaast werd er ook een lezing gegeven door de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West en de Stichting Beter Zeist. ... » lees verder

Lezing: De Honingbij in gevaar

Op 26 april 2012 is een lezing gehouden over de Honingbij in gevaar door Aat Rietveld vice-voorzitter van de Nederlandse Bijenvereniging (NBV) www.imkerplatform.nl.   ... » lees verder

Lezing Zeister historische buitenplaatsen

Op 22 november 2012 hielden Wim van der Ende en Eric Blok een lezing onder de titel "Zeister historische buitenplaatsen". 

... » lees verder

 

Lezingencyclus 2011

Lezing Feiten en fabels over gezond en veilig voedsel

Op 17 februari 2011 hield Gertjan Schaafsma een lezing over  "Feiten en fabels over gezond en veilig voedsel". ... » lees verder

Lezing over voedselverspilling

Op 28 april 2011 verzorgde Toine Timmermans een lezing over voedselverspilling.

... » lees verder

Lezing De toekomst van ons voedsel

Op 22 september 2011 werd door Machteld Huber een lezing gegeven onder de titel "De toekomst van ons voedsel". ... » lees verder

 

Lezingencyclus 2010

Lezing energiegebruik en klimaatverandering.

In februari 2010 hield Wil Nuijen een lezing over energiegebruik en klimaatverandering. ... » lees verder

Lezing Duurzaam bouwen

Op 15 april 2010 een lezing gegeven door Kees Duijvenstein onder de titel "Duurzaam bouwen". ... » lees verder