Welkom op onze website

De Stichting Milieuzorg Zeist e.o. is in het begin van de jaren zeventig opgericht door een groep verontruste burgers die zich zorgen maakten over de achteruitgang van het leefmilieu. Het belangrijkste doel van de Stichting is de bescherming van de leefomgeving in het algemeen en dat van de natuur en het landschap in het bijzonder. Wij volgen daarbij, samen met andere Zeister Natuur- en Milieugroepen, de gemeente Zeist en omliggende gemeenten opbouwend kritisch.

Om onze doelstellingen met succes te kunnen bereiken worden wij ondersteund door donateurs. Hoe groter het aantal donateurs dat zich bij ons heeft aangesloten, des te sterker kunnen wij onze argumenten en onze stem laten horen bij de autoriteiten van de gemeentelijke overheden.

Ons werk wordt geheel door vrijwilligers verricht in het belang van onze leefgemeenschap zodat Zeist groen en leefbaar blijft voor ons en onze kinderen.

Wij hebben daarvoor ook uw steun nodig. Meld u zich aan als donateur; de donateursbijdrage is 7 euro per jaar (maar méér mag natuurlijk ook!)