Onze Stichting

Doelstelling

Ons doel is eenvoudig gesteld Zeist en omgeving leefbaar te houden voor mens, dier en plant. Dat doen wij al sinds onze oprichting in 1971. Sedert die tijd volgen wij de gemeente Zeist en omliggende gemeenten opbouwend kritisch op tal van onderwerpenen plannen. Wij proberen door middel van overleg te bereiken dat het accent in het beleid van gemeente en bedrijfsleven steeds meer komt te liggen op het behoud van natuur en milieu. Alleen zo kan echte welvaart in de zin van een goede leefomgeving worden bereikt ook voor volgende generaties.

Het beleid van overheden en bedrijfsleven is vaak nog teveel gericht op expansie, op het bouwen van woningen, kantoren en de aanleg van wegen. Daarbij gaat men helaas vrijwel altijd voorbij aan de nadelen die dat beleid met zich meebrengt. Al die plannen betekenen namelijk nagenoeg altijd vernietiging van een deel van onze groene omgeving. Daardoor vermindert de productie van onze levensbron: de zuurstof, en vermindert de opvang van fijnstof door bomen. Gevolg is ook dat, doordat er meer steen en asfalt komt en minder aarde, er ook minder water in de grond komt en meer in het riool verdwijnt. Met als gevolg dat de natuur verdroogt. Kortom, de kwaliteit van onze leefomgeving loopt ernstige schade op. Dit alles brengen wij niet alleen zoveel mogelijk onder de aandacht van betrokkenen maar wij bestrijden dit ook via de procedurele weg, waar en wanneer wij dat noodzakelijk achten. Dat doen wij zoveel mogelijk samen met andere milieugroepen. Wij kijken daarbij niet alleen naar hetgeen in Zeist zlf gebeurt, maar ook in de regio. Immers, wat daar gebeurt heeft vaak ook een directe weerslag op de kwaliteit van de Zeister leefomgeving.


Enige wapenfeiten van onze Stichting

Op ons initiatief en/of mede op ons initiatief:

 • Is in Zeist de eerste glasbak in Nederland geplaatst.
 • Is er in Zeist een Kringloopcentrum gekomen.
 • Is de aanleg van twee randwegen langs Zeist voorkomen (S6 en S8).
 • Is de aansluiting van Zeist-West op de A28 voorkomen met als gevolg de aanleg van het wildviaduct bij Oostbroek.
 • Is het Natuurpark De Brink tot stand gekomen.
 • Is het Ecologisch Groenbeheer binnen de gemeente Zeist ingevoerd.
 • Is de chemische bestrijding van onkruid afgeschaft.
 • Is het Schoolbiologisch Centrum NMC tot stand gekomen.
 • Gaan projectontwikkelaars steeds meer het belang ervan inzien om bij hun plannen rekeningte houden met de Ecologische Hoofd Structuur rondom Zeist doordat wij daar steeds weer aandacht vragen.
 • Zijn door overleg te voeren met ProRail bij de herinrichting van de parkeerplaats bij station Den Dolder ca. 100 bomen gespaard gebleven.


Hoe kunt u opkomen voor natuur en milieu in Zeist en omgeving?

 • Door ons te informeren over ontwikkelingen binnen en buiten uw wijk die een mogelijk negatieve invloed kunnen hebben op onze leefomgeving.
 • Door met ons mee te denken over hoe wij het groen in Zeist kunnen behouden.
 • Door u aan te melden als medewerker van onze Stichting. Door u op te geven als donateur en zo ons werk te ondersteunen.
 • Door een eenmalige donatie.